{"STEAM_1:0:89988174":{"userName":"d0Za_L","steamId":"STEAM_1:0:89988174","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"10","nb2kill":"4","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"21","death":"17","headshot":"9","point":"21","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"7","firstKill":"0"},"STEAM_1:1:57647521":{"userName":"[D]mzk","steamId":"STEAM_1:1:57647521","v1":"1","v2":"1","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"4","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"14","death":"20","headshot":"7","point":"17","tk":"0","defuse":"1","bombe":"0","assist":"0","firstKill":"1"},"STEAM_1:0:145895921":{"userName":"keepoje-","steamId":"STEAM_1:0:145895921","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"4","nb2kill":"1","nb3kill":"0","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"10","death":"19","headshot":"5","point":"10","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"5","firstKill":"1"},"STEAM_1:1:26547599":{"userName":"LeshaAa#","steamId":"STEAM_1:1:26547599","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"8","nb2kill":"2","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"15","death":"22","headshot":"8","point":"15","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"6","firstKill":"0"},"STEAM_1:1:26064183":{"userName":"gh0m","steamId":"STEAM_1:1:26064183","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"7","nb2kill":"3","nb3kill":"1","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"20","death":"19","headshot":"9","point":"23","tk":"0","defuse":"1","bombe":"0","assist":"6","firstKill":"3"},"STEAM_1:1:23588876":{"userName":"Skazke","steamId":"STEAM_1:1:23588876","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"11","nb2kill":"2","nb3kill":"3","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"24","death":"19","headshot":"13","point":"24","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"3","firstKill":"3"},"STEAM_1:1:35944228":{"userName":"hardBOSS","steamId":"STEAM_1:1:35944228","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"9","nb2kill":"2","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"16","death":"20","headshot":"8","point":"16","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"4"},"STEAM_1:1:147961430":{"userName":"fr0kje-","steamId":"STEAM_1:1:147961430","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"7","nb2kill":"9","nb3kill":"4","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"36","death":"19","headshot":"28","point":"39","tk":"0","defuse":"1","bombe":"0","assist":"2","firstKill":"9"},"STEAM_1:0:89435313":{"userName":"d0N1NjA","steamId":"STEAM_1:0:89435313","v1":"1","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"3","nb3kill":"2","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"18","death":"18","headshot":"5","point":"26","tk":"1","defuse":"3","bombe":"0","assist":"3","firstKill":"3"},"STEAM_1:0:82606563":{"userName":"SherRr.","steamId":"STEAM_1:0:82606563","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"2","nb2kill":"4","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"1","kill":"15","death":"17","headshot":"8","point":"20","tk":"0","defuse":"1","bombe":"1","assist":"3","firstKill":"2"},"BOT":{"userName":"Gabe","steamId":"BOT","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"0","nb2kill":"0","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"10","death":"38","headshot":"1","point":"10","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"1","firstKill":"1"}}